Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2021

#22
Temmuz 2021

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

YERLİ AKSAM DESTEK FİYATI (“YADF”)’NIN HESAPLANMASINA İLİŞKİN OLARAK DÜZENLEME GETİRİLDİ.

Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Temmuz 2021 tarihli 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  •  Buna göre; Yönetmelik ile yapılan değişiklik uyarınca yerli aksam destek fiyatı (“YADF”)’nın hesaplanmasına ilişkin olarak düzenleme getirildi.
  • YADF, aynı aksamlar/bütünleştirici parçalar dikkate alınarak tüm üniteler için ayrı ayrı hesaplanacaktır. İşletmeye girecek tüm ünitelerde YADF’nin aynı olmaması durumunda, elektrik üretim tesisinin YADF’si, 8. maddenin 5. fıkrasındaki koşul da göz önüne alınarak aynı aksamlar/bütünleştirici parçalar için en düşük olan ünite üzerinden hesaplanacaktır. Ancak, 28.02.2019 tarihi itibarıyla kurulu güç artış talepleri EPDK tarafından uygun bulunan ve bu kapsamda lisans tadilleri gerçekleştirilen elektrik üretim tesislerindeki YADF’den faydalanmayacak kapasite artışına ait ünitelerin aksam/bütünleştirici parçalarında yerlilik şartı aranmayacaktır. Aynı tesiste birden fazla teknoloji kullanılması durumunda, elektrik üretim tesisinin YADF’si en düşük olan ünite üzerinden hesaplanacaktır.

2021 YILI İÇİN TEDARİK EDİLEN BİRİN ENERJİ MİKTARI BAŞINA ÖNGÖRÜLEN YEKDEM MALİYETİ REVİZE EDİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/07/2021 Tarihli ve 10339-1, 10339-2, 10340 ve 10341 Sayılı Kararları 31 Temmuz 2021 tarihli 31554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

  •  10341 sayılı Karar ile 30.12.2020 tarihli ve 9955 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 2021 yılı için tedarik edilen birin enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti 2021 yılının Temmuz ayı ve sonrası için aşağıdaki şekilde revize edildi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@