Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2021

#21
Haziran 2021

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ SİSTEMİ VE ORGANİZE YEK-G PİYASASI İŞLETİM GELİR TAVANININ KARŞILANMASI İÇİN UYGULANACAK BEDEL VE KOMİSYONLAR İLE UYGULAMAYA İLİŞKİN YÖNTEM BİLDİRİMİ KABUL EDİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/05/2021 Tarihli ve 10232-1, 10232-2 ve 10232-3 Sayılı Kararları 2 Haziran 2021 tarihli 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • 10232-1 Sayılı Karar uyarınca: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel ve Komisyonlar ile Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi’nin kabul edilmesine karar verildi. Bu Bildirim, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G piyasası işletim faaliyeti gelirlerinin belirlenmesinde kullanılacak yöntem ile bu yönteme dair usul ve esasları kapsamaktadır.

Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemi (YEK- G sistemi) ve organize YEK-G piyasası işletim gelir tavanının karşılanması için uygulanacak bedel ve komisyonlar ile uygulanmaya ilişkin yöntem belirlendi. Buna göre Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Organize Yek-G Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel ve Komisyonlar ile Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi çerçevesinde;

  • YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Gelir Tavanının Dağıtılması
  • Ücretlere İlişkin Esaslar
  • Ücretlere İlişkin Hesaplama Yöntemleri
  • Piyasa İşletim Ücreti
  • YEK-G Sistemi Yıllık Katılım Ücreti
  • Organize YEK-G Piyasasında Gerçekleştirilen Alış-Satış İşlemleri İçin Belirlenen İşlem Ücreti
  • Piyasa İşletim Ücretinin Hesaplanması
  • Gelir Tavanı Farkı
  • Birim Ücret Hesaplama Metodu

hususları düzenlenerek, YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasası için 2021 yılında piyasa işletim ücreti alınmayacağı ifade edildi.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ İLE İLGİLİ BİRTAKIM HUSUSLARIN ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN VE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE DUYURULAN USUL VE ESASLAR İLE BELİRLENECEĞİ DÜZENLENDİ.

Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Haziran 2021 tarihli 31514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin teknik değerlendirmesi ile ilgili diğer hususların ve 2.11.2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılan birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin hususların Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde duyurulan usul ve esaslar ile belirleneceği düzenlendi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@