Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2020

#15
Aralık 2020

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

YEK BELGELİ ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN YEKDEM BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 Tarihli ve 9760 Sayılı Kararı 4 Aralık 2020 tarihli 31324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

  • 2021 yılı Elektrik Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvurusu yapmayan Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi (YEK) belgeli üretim tesisleri için YEKDEM başvuru sisteminin 21.12.2020 tarihine kadar açılmasına ve;
  • 11.2020 olarak kararlaştırılan 2021 yılı YEKDEM başvuru süresinin bu tesisler için 21.12.2020 tarihine uzatılmasına

karar verildi.

YENİLENEBİLİR KAYNAK TESİSLERİNDE YERLİ AKSAM DESTEK BAŞVURULARININ SÜRELERİ BELİRLENDİ.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Aralık 2020 tarihli 31330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Yenilenebilir kaynak tesislerinde yerli aksam destek başvurularının son günü 21 Aralık’a kadar ötelendi. Yönetmelik ile,

  • 2021 yılında yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak üzere yapılacak başvurularda; başvuru formu, başvuru yapılan üretim tesisinde yer alan yerli aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir yerli bütünleştirici parça için ayrı ayrı hazırlanan Yerli İmalat Kullanım Belgesi ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen Sertifika Uygunluk Belgesinin, 21.12.2020 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (“Bakanlık”) ve/veya Bakanlık’ın görevlendirdiği kuruluşa sunulması gerekmektedir.
  • Bu tesislere ilişkin 21.12.2020 tarihinden sonra kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin yukarıda sayılan belgelerin ilgili yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlık’ın görevlendirdiği kuruluşa sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacaklardır.
  • 06.2021 tarihinden önce işletmeye giren elektrik üretim tesisleri için yapılacak başvurulara ilişkin yukarıda sayılan belgelerin, 01.08.2021 tarihine kadar Bakanlık’a ve/veya Bakanlık’ın görevlendirdiği kuruluşa sunulması gerekmektedir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@