Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2020

#14
Kasım 2020

YENİLENEBİLİR ENEJİ ALANINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK BELGESİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ BELGESİ KAPSAMINDA DÜZENLEMELER GETİRİLDİ.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Kasım 2020 tarihli 31304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Yenilenebilir enerji kaynak belgesi ifadesinin kısaltması olan YEKBEL, YEK Belgesi olarak değiştirildi.
  • Yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (YEK-G belgesi): Tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen, her biri 1 MWh elektrik üretimine tekabül eden elektronik belgeyi ifade etmekte olup, işbu tanım eklendi.
  • Tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin takibi, ispat ve ifşa edilmesi ile tüketicilerin yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik enerjisini belgelendirerek tedarik etmesine imkân sağlamak amacıyla Kurumca yetkilendirilen lisans sahibi tüzel kişi tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G belgesi) ihraç edilmektedir. YEK-G belgesine ilişkin hususlar Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde düzenlendi.

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.’NİN VADELİ ELEKTRİK PİYASASI VE ORGANİZE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI GARANTİ PİYASASI’NDA GERÇEKLEŞEN İŞLEMLER İÇİN NAKİT TAKAS VE TEMİNAT HİZMETİ VERMESİNE İZİN VERİLDİ.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar (Karar Sayısı:10975/20574) 25 Kasım 2020 tarihli 31315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin (Takasbank) Vadeli Elektrik Piyasası ve Organize Yenilenebilir Enerji Kaynağı Garanti Piyasası’nda gerçekleşen işlemler için nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti vermesinin, Takasbank’ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12.06.2015 tarih ve 10158/19757 sayılı Karar ile Takasbank’a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@