Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ağustos 2020

#11
Ağustos 2020

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Okunma Süresi: 2 dakika

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846) 21 Ağustos 2020 tarihli 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan düzenleme uyarınca yatırım teşvik uygulamalarında;

 • Bölgede Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ yer alırken, 2.bölgede Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale (Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri hariç), Edirne, Denizli, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Sakarya ve Yalova kentlerinin olduğu görüldü.
 • Konya 2. Bölge olarak belirlenirken, alt bölge desteğinden yararlanacak ilçeler arasında Kulu, Sarayönü, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Hüyük, Kadınhanı, Doğanhisar, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Bozkır, Derebucak, Altınekin, Çeltik, Yunak, Derbent, Halkapınar, Emirgazi ve Ahırlı yer aldı.
 • Büyük sanayi yatırımlarının merkezi olan Tekirdağ, önceden 2. teşvik bölgesinde yer alırken, son düzenlemeye göre 1. teşvik bölgesinde yer aldı.
 • Adana ise 2. bölgeden 3. bölgeye transfer oldu.
 • Adıyaman 5. bölgeden 6. bölge yatırım teşvik bölgesine kaydırıldı.
 • bölge kenti Aksaray’ın yeni teşvik dilimi 5. bölge olarak belirlendi.
 • Kararda ayrıca, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibarıyla asgari yatırım tutarları ve kapasiteleri, illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlerine ilişkin sektör numaraları, dipnotlar, teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları ile bölge desteklerinden faydalanabilecek orta ve yüksek teknolojili yatırım konularına yer verildi.

İşbu Karar’ın,

 • maddesi kapsamında [“Bu kapsamda desteklenen yatırımlar için beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.” “Ancak, İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.” “(5) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, EK-7’de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7’de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar.”] hükümleri 01.01.2021 tarihinde,
 • “01.01.2017 ile 21.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları” kapsamındaki 9. maddesi 01.2020 tarihinde,
 • Yatırım Teşvik Uygulamaları Bölgeler Tablosu ve Alt Bölge Desteklerinden yararlanabilecek ilçelere ilişkin Tablo, 01.2021 tarihinde,
 • “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” tablosu kendisi 01.2021 tarihinde

yürürlüğe girecektir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@