Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mart 2020

#6
Mart 2020

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Okunma Süresi: < 1 dakika

Tebliğ değişikliği ile temel olarak;

  • İhraççı tanımının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyumlaştırılması,

    2) “Hisse Senedi Yoğun Fon”ların portföy değerlerinin asgari %80’ini oluşturması gereken varlıklar arasına ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarının da dahil edilmesi,

  • Yatırım fonları tarafından, Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin (BYF Tebliği) 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırımın, o varlık grubuna yapılmış yatırım olarak değerlendirilmesi ve söz konusu borsa yatırım fonları katılma paylarına yapılan yatırımın o varlık grubuna yapılan yatırımlar için Tebliğ’de ve fon bilgilendirme dokümanlarında belirlenmiş sınırlamalar kapsamında değerlendirilmesi,
  • Yatırım fonları tarafından kolektif yatırım kuruluşlarına yapılacak yatırımlara ilişkin sınırlamaların ve istisnaların Tebliğ’in 18. maddesi altında açık bir şekilde belirlenmesi hususlarında düzenleme yapıldı.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@