Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2019

#1
Ekim 2019

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 240)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

Okunma Süresi: < 1 dakika

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510)  19 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşbu Tebliğ ile; iş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği olarak sayılmasına karar verilmiş ve Vergi Usul Kanunu’nun 163. maddesinde yapılan tadile göre; bir vergi dairesi yetki alanında başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış sayılmayacak vergi dairelerince adres değişikliği işlemine tabi tutulmalarına karar verilmiştir.

 

Ek olarak işyeri naklinin, aynı il içerisinde veya iller arasında olması halinde farklı uygulama yapılmasını da gerektirmeyecek olup, mükelleflerce adres değişikliğine ilişkin bildirimin yeni vergi dairesine verilmesine karar verilmiştir. Yeni vergi dairesi tarafından yapılan yoklama sonucunda mükellefin yeni adresinde faaliyete başladığının tespit edilmesi hâlinde yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle işe başlaması yapılacak ve eski vergi dairesinde bulunan mükellefiyet kaydı nakil nedeniyle yeni adreste işe başlama tarihi itibarıyla sistem tarafından otomatik olarak terkin edileceği belirtilmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@