Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2021

#19
Nisan 2021

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: < 1 dakika

TEVKİFAT ORANLARINA İLİŞKİN KARARININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASINA KARAR VERİLDİ.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755) 1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Vadesiz ve özel cari hesaplara, mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanan düşük tevkifat oranlarının uygulama süresinin 31.03.2021 tarihi yerine 31.05.2021 olarak değiştirilerek işbu sürenin uzatılmasına,
  • Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan düşük tevkifat oranlarının uygulama süresinin 31.03.2021 tarihi yerine 31.05.2021 olarak değiştirilerek işbu sürenin uzatılmasına

karar verildi.

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİNDE DEŞİKLİK YAPILDI.

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Vergi Usul Kanunu uyarınca tebliği gereken evrakların elektronik ortamda tebliğine ilişkin işbu Tebliğ kapsamında yer alan usul ve esasların uygulanacağı düzenlendi. Ayrıca Tebliğ hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara Elektronik Tebligat Sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebileceği düzenlendi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@