Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mayıs 2020

#8
Mayıs 2020

VERBİS KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ İSTİSNALARINA İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

Okunma Süresi: < 1 dakika

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/04/2020 Tarihli ve 2020/315 Sayılı Kararı 9 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Kurul’un 02.04.2018 tarihinde verdiği 2018/32 sayılı kararı uyarınca, Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca dernekler, vakıflar, sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştu.

 

Kurul, istisnanın kapsamı, yorumlanması ve uygulamada yaşanan tereddütler sebebiyle kendisine iletilen görüş taleplerini değerlendirerek yukarıdaki ilgili karardaki ifadede birtakım değişiklikler yaptı. Kurul’un yeni Karar’ı uyarınca istisnaya ilişkin ifade “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” olacak şekilde değiştirildi. İfadedeki “sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleme” kısmı kaldırıldı. Bu kapsamda, faaliyet alanlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak veri işleyen dernek, vakıf ve sendikalar, hangi kişi gruplarının verilerini işlediklerine bakılmaksızın, VERBİS’e kayıttan muaf tutulacaklar.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@