Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mayıs 2022

#32
Mayıs 2022

VATANDAŞLIK MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

YATIRIM YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5554) 13 Mayıs 2022 tarihli 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikle yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş için belirlenen 250 bin Dolar tutarında taşınmaz satın alınması şartı, 400 bin Dolar tutarına yükseltildi.
  • En az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara Türkiye vatandaşlığı verilebilecektir.

BİLGİ EDİNME BAŞVURULARINDA, KARŞILIKLILIK İLKESİ KAPSAMINDA BULUNAN ÜLKELER BELİRLENDİ. 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ 19 Mayıs 2022 tarihli 31840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Tebliğin amacı, Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişilerin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve buna bağlı Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak gerçekleştirecekleri bilgi edinme başvurularında, karşılıklılık ilkesi kapsamında bulunan ülkelerin belirlenmesidir.
  • Tebliğ, Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişilerin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirdikleri bilgi edinme başvurularında uygulanır.
  • Azerbaycan, karşılıklılık ilkesi kapsamında bulunan ülkeler arasında yer almaktadır:

 

ÜLKE BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU VEYA BENZERİ BİR MEVZUAT BULUNMAKTA MI? YABANCILAR (TÜRKLER) YARARLANABİLİYOR MU? ÖZEL HÜKÜMLER
Azerbaycan Bulunmakta.

Bilgi Edinme Hakkına İlişkin Kanun (2005)

Evet. Yabancı gerçek ve tüzel kişiler yararlanabiliyor.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@