Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ağustos 2020

#11
Ağustos 2020

ÜST SEVİYELİ KURULUŞ İŞLETMECİLERİNİN HAZIRLAMALARI VEYA HAZIRLATMALARI GEREKEN DÂHİLİ ACİL DURUM PLANINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Okunma Süresi: < 1 dakika

Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ 15 Ağustos 2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken dâhili acil durum planına ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Bu kapsamda;

 • İşletmecinin dâhili acil durum planı ile ilgili yükümlülükleri
 • Dâhili acil durum planının amacı
 • Dâhili acil durum planının hedefi
 • Dâhili acil durum planı kapsamı
 • Dâhili acil durum planının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
 • Büyük endüstriyel kazaya müdahale senaryoları
 • Büyük endüstriyel kazaya müdahale için kaynaklar ve organizasyon
 • Alarm ve ikaz sistem ve kanalları
 • Tehlikeli maddeye müdahale kartı ve itfaiye raporu
 • Tahliye yolları ve toplanma noktaları
 • Eğitimler
 • Dâhili acil durum planının tatbikatı
 • Performansın izlenmesi
 • Müdahale ile;
 • Büyük Endüstriyel Kaza Öncesi ve Sonrası Faaliyetler

kapsamında detaylı düzenlemeler yapıldı.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@