Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2021

#19
Nisan 2021

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 3 dakika

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA YAPILDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3767) 6 Nisan 2021 tarihli 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması” onaylandı. Bu Anlaşma ile tarafların yetkili makamları ve/veya savunma sanayi kurum ve kuruluşları arasındaki savunma sanayi alanında karşılıklı işbirliği faaliyetlerinin esasları belirlendi.
 • Anlaşma’da; tarafların işbirliği alanlarına, Anlaşma’nın hayata geçirilmesine ve uygulanmasına ilişkin esaslar, yetkili makamlar, karma komisyon, fikri mülkiyet haklarının korunması, gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemenin korunması, kalite güvencesi, tarafların diğer uluslararası anlaşmalardan doğan taahhütleri, hukuki hususlar, idari ve mali konular, zarar/ziyan ve tazminatlar, gümrük ve pasaport işlemlerine ilişkin düzenlemelere yer verildi.
 • Devletler karşılıklı yarar ve hak eşitliği ilkeleri temelinde, daha fazla geliştirilecek ve güçlendirilecek olan dostluk ve işbirliği ilişkilerinin, dünya barışı ve güvenliğine olduğu kadar iki ülkenin ortak çıkarlarına da katkıda bulunacağını vurgulayarak, askeri teçhizat ve silah alanında bilimsel ve teknik kabiliyetlerini kullanarak savunma sanayi işbirliğini geliştirme isteklerini belirterek işbu Anlaşma’da belirtilen hususlar bakımından anlaşma sağlandı.
 • İşbu Anlaşma ile taraflar arasında savunma mal ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki, idamesi ve ilgili teknik ve lojistik destek alanlarında daha etkili işbirliği ile tarafların savunma sanayi kabiliyetlerini geliştirerek savunma sanayi alanında işbirliği sağlanması amaçlandı.
 • Anlaşma’nın uygulanması bakımından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için; Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti için; Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Sanayisi Bakanlığı yetkilidir.
 • İşbu Anlaşma kapsamında iki devletin yetkililerini bünyesinde bulunduran karma komisyon kurulur.
 • İşbu Anlaşma kapsamında bulunan işbirliği faaliyetlerinin icrası maksadıyla görevlendirilen Misafir Personelin maaş, yemek hizmeti, ulaştırma, gündelik ve diğer mali haklarından, gönderen taraf sorumlu olacaktır. Gönderen tarafının gerekli gördüğü hallerde Misafir Personeli geri çağırma hakkı vardır. Bu yönde bir talep alan Kabul Eden Taraf derhal personelin dönüşü için gerekli tüm tedbirleri almakla mükelleftir. Her bir taraf Misafir Personelin görevini yerine getirdiği sıradaki fiillerinden ötürü, karşı tarafın mallarına verdiği zararı tanzim etmekle yükümlüdür.
 • İşbu Anlaşma, tarafların onay ve yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerin tamamlandığı birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girer.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ENERJİ VE MADENCİLİK ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3861) 22 Nisan 2021 tarihli 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma (“Anlaşma”) onaylanmış olup işbu Anlaşma kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Hükümeti arasında enerji ve madencilik alanlarında işbirliğinin gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemelere yer verildi. Buna göre;

 • İşbu Anlaşma’nın amacı tarafların ulusal mevzuatı çerçevesinde taraflar arasında özellikler yenilenebilir ve temiz enerji verimliliği, enerji tasarruflu aydınlatma ekipmanı, yerel ve endüstriyel elektrik ekipmanı ve bireysel çiftlikler için rüzgar ve güneş enerjisi mini jeneratörleri üretimlerinin organizasyonu, hidrokarbon, petrokimya ve elektrik enerjisi olmak üzere enerji ve madencilik alanlarında ikili bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki, idari ve ticari işbirliğinin gelişmesine teşvik etmektir.
 • İşbu Anlaşma’nın uygulanması bakımından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti adına ise Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı yetkili kılındı.
 • Taraflar yenilebilir ve temiz enerji ve enerji verimliliği alanlarında işbirliği yapacaklarını, ilgili alanlarda iş imkanlarını tespit edeceklerini ve bu alanlardaki projeleri desteklemek amacıyla her iki tarafın yetkili kurumlarının ve yatırımcılarının müşterek çalışma sürdüreceklerini ve bu alanda işbirliğinin sağlanması için çalışma grubunun oluşturulmasını destekleyeceklerini taahhüt etmişlerdir.
 • Taraflar Anlaşma’nın 4. maddesinde belirtilen alanlarda hidrokarbon ve petrokimya bakımında, 5. maddede belirtilen alanlarda elektrik bakımından ve 6. maddede düzenlenen alanlarda madencilik bakımından işbirliği yapacaklardır.
 • Taraflar özel ve kamu iktisadi kuruluşlarının, kendi ulusal mevzuatına uygun olarak enerji ve maden alanlarında faaliyet gösterecek ortak girişimler ve/veya şirketler oluşturmalarını destekleyecekleri ve her iki ülkede ve/veya üçüncü ülkelerde madencilik alanlarında yatırımları teşvik etmek için kamu ve/veya özel şirketleri aracılığıyla birbirleri ile çalışma konusunda yönünde anlaşıldı.
 • İşbu Anlaşma kapsamındaki faaliyetlere ilişkin harcamalar her bir tarafın ilgili mevzuatı ve bütçe hükümlerine uygun olmak suretiyle uygun fonların mevcudiyetine bağlıdır.
 • İşbu Anlaşma kapsamında faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için fona ihtiyaç duyulması durumunda taraflar her bir tarafın ulusal mevzuatı çerçevesinde gerekli fona ilişkin hüküm ve koşulları yazılı olarak düzenleyecektir.
 • İşbu Anlaşma kapsamındaki masraflar aksi kararlaştırılmadıkça masrafları doğuran tarafça karşılanacaktır.

BAZI ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜK TARİHİ TESPİT EDİLDİ.

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3927) 30 Nisan 2021 tarihli 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Hükümeti Arasında 25 Şubat 2020 Tarihinde Bakü’de İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma’ya Getirilen Değişikliklere Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokol’ün yürürlük tarihi 01.04.2021 olarak belirlendi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’nın yürürlük tarihi 01.03.2021 olarak belirlendi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@