Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2021

#26
Kasım 2021

ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR

Okunma Süresi: 2 dakika

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ ŞARTININ ONAYLANMASINA KARAR VERİLDİ.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4858) 24 Kasım 2021 tarihli 31669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 15 Mart 1995 tarihinde İslamabad’da imzalanan ve 7298 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan EK’te yer alan “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartı”nın (“Enstitü Şartı”) onaylanmasına karar verildi.
 • Enstitü Şartı uyarınca; EİT Üyesi Ülkelerin Devlet Başkanlarının İstanbul Bildirisi’nde kaydedilen EİT Kültür Enstitüsü’nün tekrar faal hale getirilmesine ilişkin onaylarına uygun olarak, 1966’dan 1983’e kadar 17 yıl süreyle faaliyet gösteren eski R.C.D. Kültür Enstitüsü, Üye Devletler’in halklarını birbirine bağlayan kültürel yakınlıklar ile manevi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve ortak kültürel mirasa ilişkin kitle bilincini geliştirmek amacıyla, “EİT Kültür Enstitüsü” (“Enstitü”) adı altında yeniden faaliyete geçirilmektedir.
 • Enstitü, Enstitü Şartı’nda belirtilen çeşitli kültür-sanat, spor, basın-yayın etkinlikleri ile bilimsel ve akademik etkinliklerin desteklenmesi için EİT çerçevesinde girişim başlatan, koordinasyon sağlayan, mali kaynak temin eden, gözlem ve kontrol yapan bir kuruluş olarak faaliyette bulunacaktır.
 • Bir EİT ihtisas kuruluşu olarak Enstitü, daimi devamlılığa ve rnühüre sahip olacak, bu şanın hükümlerine tabi bulunacak, kendi mali ve personel yönetmelikleri uyarınca kendi programlarını ve işlerini yürütecektir.
 • Enstitü’nün organları aşağıdaki gibidir:
 1. Mütevelli Heyeti:
 2. Başkan
 3. İcra Direktörü
 4. İcra Komitesi
 5. Yerel Personel
 6. Ek Görevlendirmeler
 • Enstitü’nün Genel Merkezi Tahran’da bulunacaktır. Enstitü’nün her bir Üye Devlette, ilgili her bir Üye Devlet’in geçerli yasal düzenlemeleri uyarınca kurulacak olan bir şubesi (veya koordinasyon birimi) de bulunacaktır. Şubeler, Genel Merkez ile yakın iş birliği içinde görev yapacak ve onaylanan programların uygulanmasını sağlayacaktır.
 • Enstitü, EİT Sekretaryası kanalıyla ilgili Komite’ye ve EİT Konseylerine, Üye Devletlerin değerlendirmeleri ve onaylamaları için Enstitü’nün mevcut faaliyetlerinin ve gelecekteki projelerinin gözden geçirildiği yıllık veya dönemsel raporlar sunacaktır. İlaveten, Enstitü; Bakanlar Konseyi tarafından onaylanacak olan bir uzun vadeli eylem programını, Mütevelli Heyetinin yönergeleri uyarınca hazırlayacaktır.
 • Enstitü, programlar ve yönetim için aşağıdakilerden oluşan bağımsız bütçe ve mali kaynakları haiz olacaktır:
 1. Üye Devletler tarafından yapılan mali yardımlar,
 2. Hibe ve bağışlar,
 3. Diğer kaynaklar.
 • Enstitü, EİT Bakanlar Konseyi tarafından onaylanacak olan kendi mali ve personel yönetmelikleri ile işlem kurallarını faaliyete geçmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlayacaktır.
 • Üye Devletler aşağıdaki gibidir:
 1. Afganistan İslam Devleti,
 2. Azerbaycan Cumhuriyeti,
 3. İran İslam Cumhuriyeti,
 4. Kazakistan Cumhuriyeti,
 5. Pakistan İslam Cumhuriyeti,
 6. Tacikistan Cumhuriyeti,
 7. Türkiye Cumhuriyeti,
 8. Türkmenistan.
 • Enstitü Şartı, EİT Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilmesinin ardından, her bir üye ülke için, kendi ulusal mevzuatlarına bağlı olarak belirlenen kendisine has onay veya uygun bulma işlemi uyarınca yürürlüğe girecektir.

YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA’NIN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL ONAYLANDI.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4861) ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokol 26 Kasım 2021 tarihli 31671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak onaylandı. Buna göre 9/7. Madde aşağıdaki şekilde tadil edildi:

“Bir Akit Taraf veya bu Akit Tarafın bir kuruluşu ile diğer Akit Taraflardan birinin bir yatırımcısı arasındaki belirli bir yatırım sözleşmesi uluslararası tanınmışlığı olan bir tahkim mahkemesi altında uyuşmazlıkların çözümünü öngörüyorsa, yatırımcı bu Anlaşma altında uyuşmazlığı çözmeye çalışamaz.

Yatırımcının devleti, ev sahibi Akit Taraf ya da bu Akit Tarafın kuruluşlarının kararın verildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde kararı uygulamama durumu haricinde, işbu Anlaşma hükümleri altında tahkim kararımı uygulanması için devreye giremez.”

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@