Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2020

#9
Haziran 2020

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Okunma Süresi: < 1 dakika

Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası Yönetmeliği 11 Haziran 2020 tarihli ve 31152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile;

 

  • Ulaştırma ve Haberleşme Şurasının oluşumu, işleyişi ve görevlileriyle çalışma usul ve esasları düzenlendi. Buna göre, şura, ulaştırma ve haberleşme projelerinin geliştirilmesi, işletilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde, milli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak, sorunlara çözüm önerileri getirmek, yurt içinde ve dışında oluşan sektörel bilgi birikiminin paylaşılmasına zemin hazırlamak amacıyla görev yapacaktır.

 

  • Kurul, komite, çalışma grupları, üyeler ve davetlilerden oluşacak şuranın başkanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olacak. Her bir çalışma grubunda kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin dengeli temsili göz önünde bulundurularak en az 30, en fazla 300 üye bulunabilecektir. Şura, bir önceki organizasyondan en erken 7 yıl sonra bakanın uygun gördüğü tarihlerde ulusal veya uluslararası katılımlı yapılacaktır.  Şuranın açılışı bakan, katılamadığı durumlarda görevlendireceği bakan yardımcısı tarafından gerçekleştirilecektir.

 

  • Açılış ve kapanış programlarıyla sektör oturumları halka açık gerçekleştirilecektir. Şuranın açılış programı sonrasında çalışma gruplarına göre belirlenen sektör oturumları ayrı ayrı salonlarda icra edilecektir. Şurada ülkenin, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini ortak akıl yoluyla ortaya çıkarmaya yarayan tavsiye niteliğinde kararlar alınacaktır. Sonuç bildirgesindeki kararlar bakan onayıyla belirlenecektir. Şura organizasyonunun bitiminden itibaren en geç 60 gün içinde sonuç bildirgesi yayımlanarak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır. Şura organizasyonu kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile harcamalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve döner sermaye bütçesinden karşılanacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@