Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2019

#1
Ekim 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İKTİSADİ İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI ARASINDA OECD İSTANBUL MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI UYGUN BULUNDU

Okunma Süresi: < 1 dakika

30 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7189 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  ile 31.05.2018 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”’nın T.C. Anayasanın 90. maddesi uyarınca onaylanmasına karar verilmiştir. Onaylanan Kanun ile ilk etapta 5 yıllığına kurulacak olan ve akit devletlerin mutabakatı ile faaliyet süresinin uzatılması mümkün bulunan OECD İstanbul Merkezinin Türkiye tarafından tahsis edilecek bir ofiste faaliyet göstermesine, çalışmalarını Türkiye tarafından sağlanacak yıllık 1.000.000 Euro (birmilyonEuro) tutarında Gönüllü Katkı ile yürütülmesi planlanmıştır. Ayrıca işbu mutabakat kapsamında Türkiye’de kurulması planlanan OECE İstanbul Merkezi ile rekabetçilik, girişimcilik, ticaret inovasyon ve beşeri sermayenin harekete geçirilmesi amaçlanmaktadır.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@