Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2021

#26
Kasım 2021

TÜRK PARASININ KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/63)6 Kasım 2021 tarihli 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca, dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilenler dahil olmak üzere ithal edilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan “Rafineriler Listesi”nde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunludur.
  • Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce her bir ithalat işleminde 20 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkündür.
  • Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında yukarıdaki şekilde gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde, ithalatçı tarafından, asgari olarak standart işlenmemiş kıymetli madenin formu (külçe/bar/granül), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.
  • İşlenmemiş kıymetli maden ithalatı işlemlerine ve verilmiş dahilde işleme izinlerine ilişkin verilerin paylaşımı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanacak Protokolle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenmemiş kıymetli maden ithalatını süre, miktar, kişi, işlem ve menşe bazında kısıtlamaya; ithalat yapacakların sağlaması gereken şartları, kayıt düzenlerine ilişkin uymakla yükümlü olacakları esasları, Bakanlığa yapacakları bildirimleri, bu bildirimlerin şekil ve sürelerini belirlemeye yetkilidir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/64) 18 Kasım 2021 tarihli 31663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaparak, 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarı altındaki işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğunu kaldırıldı.
  • Tebliğin “yetki” başlıklı 30. maddesinde yapılan düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bu konuda “mücbir sebep ve zorunlu halleri değerlendirerek” işlem limitlerini belirleme yetkisi verildi.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/65) 18 Kasım 2021 tarihli 31663 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Tebliğin “yetki” başlıklı 30. maddesinde yapılan düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na “kimlik ibrazına yönelik” işlem limitlerini belirleme yetkisi verildi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@