Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2021

#25
Ekim 2021

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA MEVUZATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 3 dakika

YETKİLİ MÜESSESELERE YÖNELİK ÜCRETLERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik 12 Ekim 2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 4. maddesinde belirtilen yetkili müesseselere yönelik ücretlere ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre;

 • Yetkili müesseselerin faaliyet izni ve şube faaliyet izni başvurularında ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla aşağıda yer alan Yönetmelik’in EK-1’indeki tablodaki ilgili tutarlar ücret olarak alınır.
 

Faaliyet Bölgeleri

Başvuru Ücreti
  A Grubu B Grubu Şube
1 numaralı faaliyet bölgesi 6 milyon TL 5,5 milyon TL 5 milyon TL
2 numaralı faaliyet bölgesi 5 milyon TL 4,5 milyon TL 4 milyon TL
3 numaralı faaliyet bölgesi 4 milyon TL 3,5 milyon TL 3 milyon TL
4 numaralı faaliyet bölgesi 3 milyon TL 2,5 milyon TL 2 milyon TL
 • Yetkili müesseselerin grup dönüşüm izni başvurularında; dönüşmek istenilen grup için ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla Yönetmelik’in EK-1’inde belirtilen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda grup dönüşüm izni başvurusunda aradaki fark kadar ücret alınır. Dönüşmek istenilen grup için belirlenen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten düşük olması durumunda herhangi bir fark geri ödemesi başvurana yapılmaz.
 • Yetkili müesseselerin adres değişikliği başvurularında; adresin taşınmak istendiği faaliyet bölgesi için Yönetmelik’in EK-1’de belirtilen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda adres değişikliği izni başvurusunda ücretler arasındaki fark kadar ücret alınmaktadır. Adresin taşınmak istendiği faaliyet bölgesi için belirlenen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten düşük olması durumunda herhangi bir fark geri ödemesi başvurana yapılmaz.
 • Yetkili müessese hisselerinin devrine yönelik izin başvurularında ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla Yönetmelik’in EK-1’inde yer alan ücretler devralınacak hisse oranı nispetinde alınmaktadır. Ancak söz konusu hisselerin veraset yoluyla intikal etmesi veya hisseleri devralacak kişinin mevcut hisse sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı bu Yönetmelik’in tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, tereddütlü hususları gidermeye ve Yönetmelikte öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
 • İşbu Yönetmelik’in yürürlük tarihi itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan başvurular için Yönetmelik’in EK-1’de yer alan ücretler uygulanır.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/62) 12 Ekim 2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Tebliğ kapsamında belirlene usul ve esaslar çerçevesinde işlemler yapmasına izin verilen anonim şirketlerin faaliyet bölgeleri, Tebliğ EK-3’te yer alan iller veya ilçeler itibarıyla oluşturulan bölgeleri olarak dört ayrı faaliyet bölgesi olarak belirlendi.
 • A grubu yetkili müesseseler, B grubu yetkili müesseselerin faaliyet konularına ilave olarak Türk Parası Kıymetini Koruma ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 1 kilogram ve üstündeki külçe ve bar şeklinde standart işlenmemiş altınların (24 ayar ve üstü) fiziki alım satımını yapabilecektir.
 • B grubu yetkili müesseseler, Türk Parası Kıymetini Koruma ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 1 kilogramın altındaki bar şeklinde standart işlenmemiş altınların (24 ayar ve üstü) fiziki alım satımını yapabilecektir.
 • Yetkili müesseseler; müşterileri namına ve/veya hesabına vadeli işlem gerçekleştiremezler, kredi kartı ile işlemler yapamazlar, yapacakları işlemleri herhangi bir şekilde taksitlendiremezler. Yetkili müesseseler yalnızca kendi namları ve/veya hesabına bankalarla vadeli işlem gerçekleştirilebilirler.
 • Yetkili müesseseler; Türk parası, yabancı para, bunlarla ödemeyi sağlayan belgeler veya kıymetli madenler ile bunlardan imal veya bunları muhtevi eşyaları veya herhangi bir menkul, gayrimenkulü emanet olarak kabul edemezler ve kısa süreli dahi olsa başkası adına saklayamazlar.
 • A grubu yetkili müesseselerin için asgari ödenmiş sermaye tutarı 5 milyon Türk Lirası’ndan 10 milyon Türk Lirası’na yükseltildi.
 • B grubu yetkili müesseselerin için asgari ödenmiş sermaye tutarı 1 milyon Türk Lirası’ndan 5 milyon Türk Lirası’na yükseltildi.
 • Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş A grubu ve B grubu yetkili müesseselerin asgari ödenmiş sermayelerini yeni düzenlemeye göre tamamlamaları adına 31.12.2022 tarihine kadar süre verildi.
 • Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri her işleme benzersiz işlem numarası vermek zorundadır. Vezne görevlileri ilgisine göre gerekli belgelerin düzenlenmesi ve bu belgelerin müşterilere teslim edilmesi konusunda gerekli özeni göstermekle yükümlüdürler.
 • Yetkili müesseseler tarafından müşterilerle iş yerinde gerçekleştirilen fiziki teslimler dışında kalan tüm kasa giriş ve çıkışlarının sevk irsaliyesi ve benzeri belgelerle giriş ve çıkış anında kayıt altına alınması zorunludur.
 • Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorundadır.
 • Yetkili müesseseler Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamera ve görüntü kayıt sistemini çalışır şekilde kurulu bulundurmak zorundadır. Kamera ve görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen kayıtların kayıt tarihinden itibaren en az 1 yıl süreyle saklanması zorunludur. Yetkili müesseselerin kamera ve görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen kayıtları haftalık olarak mevcut iş yerlerinden farklı bir lokasyonda veya bulut bilişim hizmetlerini kullanmak suretiyle aynı görüntü kalitesiyle yedeklemesi ve bu verileri en az 1 yıl süreyle saklaması zorunludur.

İşbu Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32) yürürlükten kaldırıldı

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@