Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2019

#2
Kasım 2019

TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) YÜRÜRÜLÜĞE GİRDİ

Okunma Süresi: < 1 dakika

02 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) 02 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’e eklenen Geçici Maddeler ile;

  • Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için 02.11.2019 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerektiği,
  • İlk beyan dönemi Ekim/2019 dönemine ilişkin turizm payı beyannameleri, beyan dönemini takip eden ayın son gününün (30.11.2019); resmî tatil olması sebebiyle 2/12/2019 günü (resmî tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar elektronik ortam üzerinden beyan etmeleri gerektiği,
  • Üç aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükelleflerin Ekim-Kasım- Aralık 2019 dönemine ait ilk beyannamelerinin ise 31.01.2020 günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamdan beyan etmeleri gerektiği,

düzenlenmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@