Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2020

#14
Kasım 2020

TÜKETİCİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Kasım 2020 tarihli 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda, üretici veya ithalatçı tarafından malın veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerektiği belirtildi.
 • Tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgiler kapsamında üretici veya ithalatçıların internet sitesinde tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerine yer verilmesi gerektiği belirtildi.
 • Yine tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgiler kapsamında tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına ilişkin bilgilere yer verilmesi gerektiği belirtildi.

Bu Yönetmelik, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Kasım 2020 tarihli 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Kalıcı veri saklayıcısı tanımı; “Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade eder” şeklinde eklendi.
 • Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya ait kılındı.
 • Garanti belgesinin kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı (kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) aracılığıyla verilebilmesine imkan tanındı.
 • Tüketicinin talep etmesi halinde her halükarda kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunluluğu getirildi.
 • Mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde garanti belgesinde,
 • Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 • Fatura tarih ve sayısı,
 • Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

bulunmasına gerek olmadığı düzenlendi.

 • Garanti belgesinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda ise, imza ve kaşe şartı aranmayacaktır.

Bu Yönetmelik, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Kasım 2020 tarihli 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Kalıcı veri saklayıcısı tanımı; “Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade eder” şeklinde eklendi.
 • Malın teslim alındığına dair belge ve servis fişinin kalıcı veri saklayıcısıyla da (kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) tüketiciye verilebileceği düzenlendi.
 • Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunluluğu getirildi. Bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayının alınması gerektiği düzenlendi. Bu onay, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alınabilecektir.
 • Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonuna ait olacaktır.
 • Malın teslim alındığına dair belgenin ve servis fişinin kalıcı veri saklayıcısıyla (kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) verilmesi durumunda imza şartı aranmayacaktır.

Bu Yönetmelik, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@