Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2020

#5
Şubat 2020

TEŞEKKÜLÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINCA KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (G) BENDİNE GÖRE İSTİSNAYA TABİ YURT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN YAPILACAK KAMU İHALE KURUMU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ANA FAALİYETİNE İLİŞKİN İSTİSNA LİSTELERİNDE YER ALAN MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR DÜZENLENMİŞTİR

Okunma Süresi: < 1 dakika

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik 13 Şubat 2020 Tarihli ve 31038 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 13 Şubat 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile, Teşekkülün 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlenmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@