Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mayıs 2020

#8
Mayıs 2020

TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Okunma Süresi: < 1 dakika

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1.ç) 14 Mayıs 2020 Tarihli ve 31127 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 

  • İpotekli Finansman Kuruluşu (”İFK”) tarafından ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetlerin (”TMK”) herhangi bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal değerinin, İFK’nın bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan öz kaynak tutarının beş katını aşamayacağını öngören sınırlama kaldırıldı.
  • İFK’lar tarafından yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kurulu’na (”SPK”) ödenecek ücretlerin hesaplanmasında kullanılmak üzere Tebliğ’de öngörülen oranların %50’si esas alınacak.

Tebliğ’de öngörülen SPK ücreti oranları 31 Aralık 2021’e kadar binde sıfır olarak uygulanacak.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@