Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2021

#26
Kasım 2021

TAŞIMACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Kasım 2021 tarihli 31659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İdari para cezası düzenlemeleri kapsamında “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” şartlarını idame ettirmeyenlere ve Güvenlik Planı’na ilişkin hükümleri yerine getirmeyenlere 50.000.-TL, tespit edilen uygunsuzluğu 3 ay içerisinde gidermeyenlere 75.000.-TL idari para cezası uygulanacağını düzenleyen hüküm yürürlükten kaldırıldı.

TEHLİKELİ YÜKLERİN DENİZYOLUYLA TAŞINMASI VE YÜKLEME EMNİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik 14 Kasım 2021 tarihli 31659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin idari para cezaları haricindeki hükümleri 1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup, kalan hükümleri 14 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik ile, deniz yoluyla tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetinin güvenli, ekonomik, seri, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu şekilde yapılmasına ve deniz yoluyla taşınan yüklerin yükleme emniyetinin sağlanması ilişkin kurallar belirlendi.
 • Bu kapsamda yönetmelik, Türk bayraklı gemilerde ve deniz araçlarında yük olarak taşınan tehlikeli yükleri, bu yüklerin gemide veya kıyı tesisinde yüklenmesi, istif edilmesi, taşınması, geçici depolanması, kontrol ve denetiminin yapılmasını ve deniz yoluyla taşınan yüklerin yükleme emniyetinin sağlanması ile bazı gemilerin uğraksız geçiş izinlerini kapsamaktadır.
 • Bu kapsamda, tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin, Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB) almaları ve geçerli durumda bulundurmaları gerekecektir.
 • TYUB ücreti, elleçleme ve depolama yetkisi talep edilen tehlikeli yük cinsi sayısıyla 5000.-TL çarpılarak hesaplanacaktır.
 • TYUB düzenlemek için yerinde yapılan denetimin ücreti 3.500.-TL olacaktır.
 • TYUB, 3 yıl geçerli olacak ve süre sonunda tekrar denetim yapılarak ücret karşılığında belge yenilenecektir.
 • Tehlikeli yükleri elleçleyen kıyı tesisleri, Bakanlıkça “Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu (IMDG Kod)” kapsamında yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanları istihdam edecek, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan hizmet alacaktır.
 • ​​​​​​​Kıyı tesisleri, tehlikeli yüklerle ilgili yapılan tüm işlemlerin ve yönetmelikte belirtilmiş sorumlulukların ve tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan prosedürleri ve tehlikeli yüklere yönelik emniyet planını içeren “Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi” hazırlayacaktır.
 • Rehber, ilgili tüm tesis personeli, kamu otoriteleri ve tesis kullanıcılarının erişimine ve bilgisine açık olacak şekilde kıyı tesisine ait web sitesinde yayımlanacaktır.
 • Yönetmelikte, tehlikeli yük taşımacılığında yük ilgilisi, yükü taşıyan geminin yanaşacağı kıyı tesisi ve gemi ilgilisinin sorumlulukları ile denetimlerle idari para cezalarına ilişkin düzenlemelere de yer verildi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@