Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2020

#5
Şubat 2020

SPOT BORU GAZI İTHALAT MİKTARI VE UYGULAMA YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (USUL VE ESASLAR) KAPSAMINDA 2020 GAZ YILI İÇİN YAPILMASI GEREKEN TALEP ÇAĞRILARINA İLİŞKİN HUSUSLAR BELİRLENMİŞTİR

Okunma Süresi: < 1 dakika

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9175-4 Sayılı Kararı 15 Şubat 2020 Tarihli ve 31040 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; bu karar ile Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar) kapsamında 2020 Gaz Yılı için yapılması gereken talep çağrılarına ilişkin olarak;

  • Mart ayı için Aylık (A3) talep çağrısının (2020/3) Kurum internet sitesinde ilan edilmesini müteakip yapılacak talep toplama/yarışmanın 25 Şubat 2020 tarihinde Kurum tarafından işletilen elektronik platformda gerçekleştirilmesine,
  • Kararın ve karar ekinde yer alan talep çağrısı metninin onaylanmasına ve Kurum internet sitesinde ilan edilmesine,

karar verilmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@