Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2019

#1
Ekim 2019

SPK’NIN PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Okunma Süresi: < 1 dakika

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.1) (“Tebliğ”) 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Paya dayalı kitle fonlaması en temel anlamda pay karşılığında kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını ifade etmektedir. Tebliğ, paya dayalı kitle fonlamasına, kitle fonlama platformlarının Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) listesine alınmalarına ve faaliyetlerine, paya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplanmasına ve toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35/A ve 99 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmış olup; Herhangi bir pay karşılığı olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla ödül veya bağış karşılığında fon toplanması faaliyetleri Tebliğ kapsamı dışında tutulmuştur.

Kitle fonlama platformlarının Tebliğ hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunabilmeleri Kurul tarafından listeye alınmaları gerekmekte olup; bu çerçevede Tebliğ içeriğinde,

  • Listeye alınma,
  • Platform ortakları ve yönetim kurulu üyelerinde aranacak şartlar
  • Dışarıdan hizmet alımı ve kapsamı
  • Platformun ortaklık yapısı değişiklikleri
  • Yatırım komitesi ve;
  • Listeden çıkma

hususları ile;

  • Platformların faaliyetlerine,
  • Platform üyeliğine ve kampanya sürecine ve;
  • Fon kullanım yerlerine ve girişim şirketlerine

ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@