Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2020

#4
Ocak 2020

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) TÜPLERİNİN PİYASADA TAKİP EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ KAPSAMINDA TAKİP SİSTEMİNİN KURULMA SÜRESİ 31.12.2023 TARİHİNDE KADAR UZATILDI

Okunma Süresi: < 1 dakika

31.12.2019 tarihli, 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile dağıtıcıların 31/12/2023 tarihine kadar takip sistemini kuracağı, bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulmayacağı, bu tüplerin dolumu ve satışı yapılmayacağı düzenlenmiştir. Tebliğ eki karekod değiştirilmiş ve dayanak madde 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 392 nci maddeleri olarak düzenlenmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ibaresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak düzeltilmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@