Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mayıs 2021

#20
Mayıs 2021

ŞİRKETLER HUKUKU MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: < 1 dakika

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Mayıs 2021 tarihli 31495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektuplarda yer alması gereken unsurlarda değişiklik yapılmış ve söz konusu ilanlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 428. Maddesine atıf yapılarak belirtilen “temsilcilerin kimlikleri ve bunlara ulaşılabilecek iletişim bilgileri”nin, yapılan değişiklik uyarınca artık genel kurul çağrısına ilişkin ilanlarda yer verilmesine gerek kalmadı.
  • Genel kurul toplantısında hazır bulundurulacak belgeler listesi güncellendi ve yapılan ekleme TTK’da hamiline yazılı payların Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) kayıt ve bildirimiyle ilgili yapılan düzenlemelere uyum sağlaması amacıyla gerçekleştirildiğini görüyoruz. Böylece payları hamiline olan anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında artık MKK’dan sağlanacak pay sahipleri çizelgesinin de bulunması zorunlu hale geldi.
  • Bu değişiklikle paralel olarak genel kurulda hazır bulunanlar listesinin düzenlenmesine ilişkin değişiklik yapılarak payları hamiline yazılı olan anonim şirketlerde hazır bulunanlar listesinin MKK’dan sağlanacak olan pay sahipleri çizelgesine uygun olacak şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtildi.
  • Genel kurul toplantılarında hamiline yazılı pay sahipleri artık MKK tarafından sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına katılabileceklerdir.
  • Hamiline yazılı pay sahiplerini koruma amacıyla bir geçiş hükmü getirilmiş ve 31.12.2021 tarihine kadar hamiline yazılı pay sahiplerinin MKK’dan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde ismi olmasa dahi MKK’ya bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunmuş olmaları şartıyla genel kurula katılabilecekler ve toplantıda hazır bulunanlar listesini imzalayabilecektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@