Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2022

#31
Nisan 2022

SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

SİGORTACILIKTA PARASAL SINIRLAR DÜZENLENDİ.

Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 16 Nisan 2022 tarihli 31811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusu yapılan 8.000 Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesin olacağı ve 8.000 Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebileceği düzenlendi.
  • Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 107.000 Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebilecektir.
  • Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 24.0000 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülü zorunlu kılındı.

SİGORTA TAHKİMİNDE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Nisan 31824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Aynı Yönetmeliğe bilirkişilik eğitimine ilişkin usul ve esaslar eklenmiştir.

SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Nisan 2022 tarihli 31817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Sigorta Tahkim Sistemine başvuru ve hakem atamasına ilişkin hükümde yapılan değişiklik ile heyet oluşturulması zorunluluğuna ilişkin uyuşmazlık konusunun alt sınırının tespitine ilişkin değişiklik yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi artış oranı dikkate alınarak belirlenen miktar ve üzerinde olduğu durumlarda heyet oluşturulması zorunludur. 
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@