Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mayıs 2022

#32
Mayıs 2022

SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

Okunma Süresi: 2 dakika

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLARIN YAKIT CİNSİNE VE EMİSYON DEĞERLERİNE PRİM İNDİRİM VE ARTIRIM ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Mayıs 2022 tarihli 31838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre yönetmelikte düzenlenen prim indirim ve artırım oranlarına ek olarak uygulayabileceği indirim veya artırım oranı % 10’dan % 20’ye çıkarıldı.
  • Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan azami prim tutarları, 2017 yılı Mayıs ayından itibaren aylık % 1 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılacaktır. Anılan azami prim tutarları, 2022 yılı Şubat ayından itibaren aylık % 1,5 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılacaktır. Kurum, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak bu oranı % 50’sine kadar azaltmaya veya iki katına kadar arttırmaya yetkilidir.
  • 01.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Mayıs ayında uygulanan azami primlere % 25 eklenerek uygulanır.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27 Mayıs 2022 tarihli 31848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Alacak sigortası, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden bir önceki mali yılda yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosu 250 milyon Türk Lirasından (dahil) az olanlara sunulur.
  • Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için KDV dahil 10 TL’den 15 TL’ye yükseltildi.
  • Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin beyan ettiği ve son mali yıldaki vadeli satışlarından elde ettiği cirosunun tamamı esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarının, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle hesaplanmasına dayanak teşkil eden tabloda değişiklik yapıldı.
  • Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate alınması esastır. Ancak bunun mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin yurt içi vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@