Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2021

#21
Haziran 2021

SİGORTA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

SİGORTACILIK FAALİYETİ İLE BU KAPSAMA GİRMEYEN İŞLERİN SINIRLARININ TESPİTİ, TÜKETİCİ LEHİNE YAPILAN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ, TARAFLARIN KARŞI KARŞIYA GELMEDEN AKDETTİKLERİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ İLE MAL VE HİZMET SATIŞI İLE BAĞLANTILI OLARAK SUNULAN SİGORTALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik 16 Haziran 2021 tarihli 31513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının tespiti, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri, tarafların karşı karşıya gelmeden akdettikleri sigorta sözleşmeleri ile mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortalara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

1 NİSAN 2021 – 1 NİSAN 2022 DÖNEMİNDE AKDEDİLEN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN ANCAK REASÜRANS VE RETROSESYON YOLUYLA TRANSFERİ YAPILAMAYAN RİSKLERİN HASAR PRİM ORANLARI BELİRLENEREK FİNANSMAN VE ÖDEMELER KAPSAMINDA BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 4092) 22 Haziran 2021 tarihli 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gir Buna göre; küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren Devlet destekli sistem kapsamında 1 Nisan 2021 – 1 Nisan 2022 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranları belirlenerek finansman ve ödemeler kapsamında birtakım düzenlemeler yapıldı.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@