Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2021

#22
Temmuz 2021

SİGORTA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 15 Temmuz 2021 tarihli 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin ilgili maddesinde yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilirken, kurum ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“SEDDK”) olarak belirlendi.
  • Yönetmelikte, kalıcı veri saklayıcısı sigorta ettirenin, sigortalının veya sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği ya da kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya e-devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortam olarak tanımlandı.
  • Söz konusu Yönetmeliğin “elektronik ortamda veya sigorta ettirenin erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla” ibaresi, “kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile” olarak değiştirildi.
  • Yönetmelikle irat ödemeleri 56 yaş ve üzeri kişiler için en fazla 9 yıl ertelenebilme şartı koşulurken, 56 yaş ve üzeri kişilere irat ödeme süresince, irat ödemelerinin belirli bir süre ertelendiği ürünlerde erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde, lehtara vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünlerin sunulması zorunlu kılındı.
  • Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile, yıllık gelir sigortası ürünlerine ilişkin tarife ve varsa kar payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişikliklerin uygulamaya konulabilmesi 1 Ocak 2025 tarihine kadar SEDDK onayına bağlandı.
  • Yönetmelikle, ilk defa uygulamaya konulacak tarifelere ilişkin tarife ve varsa kar payı teknik esasları, sigorta ettiren ve sigortalının hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi vermek amacıyla şirket tarafından hazırlanan dokümanların bir örneği ile örnek sigorta sözleşmesi değerlendirilmek üzere SEDDK gönderilmesi düzenlendi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@