Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2021

#27
Aralık 2021

SİGORTA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: < 1 dakika

SİGORTA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI DEĞİŞTİRİLDİ.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar 4 Aralık 2021 tarihli 31679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

  • Değer kaybı, talep edilmesi halinde, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre atanacak sigorta eksperi tarafından bu Genel Şartların Ek-1’inde yer alan esaslara göre tespit edilecektir.
  • Sakatlanma teminatı, üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere, Genel Şartların EK – 2’sinde yer alan esaslara göre belirlenen tazminatları içeren teminat olarak tanımlanmış ve Trafik kazası nedeniyle mağdurun geçici iş göremezliği ve sürekli sakatlığı bu teminattan karşılanacağı ve mağdurun tedavi sürecinin tamamlanması sonrasında sakatlık oranının ve geçici iş göremezlik süresinin belirlenmesinde, Kurul Raporu dikkate alacaktır. 

HAYAT GRUBU SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 

Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Aralık 2021 tarihli 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; 

  • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“Kurum”) teknik faiz oranlarının asgari ve azami sınırlarını belirleyebilir.
  • Gider payı, aracı komisyonu (veya üretim masrafı) ile işletme masrafı oranı ve varsa erken ayrılma kesintisi oranı tarifelerin özelliklerine göre Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde şirket tarafından belirlenir.
  • Sigortadan ayrılma süresinin tamamlanmasını müteakip sonlandırılan sözleşmelerde ayrılma tarihine kadar ödenmiş birikim primleri toplamına erken ayrılma kesintisi uygulanamaz. Erken ayrılma durumunda, yalnızca birikim primlerine ilişkin kar payı toplamının, ilgili mevzuat kapsamında hesaplanacak vergi kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutarının belli bir oranı şeklinde erken ayrılma kesintisi uygulayabilir. Bu fıkra kapsamında sonlandırılan sözleşmelerde ayrılma tarihine kadar ödenmiş birikim primleri ile bunlara ilişkin kar payının toplamı, toplam kar payı tutarından ilgili vergiler düşüldükten sonra kalan kar payı tutarı üzerinden şirket tarafından belirlenmiş oranda yapılacak kesinti sonrası sigorta ettirene iade edilir. 
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@