Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2020

#12
Eylül 2020

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: < 1 dakika

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) 1 Eylül 2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile; 18.11.2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’in

  • “Yasal Düzenlemeler”,
  • “Emsallere Uygun Fiyat ya da Bedelin Tespitinde Kullanılan Yöntemler”.
  • “İlgili Kişi”,
  • “Değerlendirme ve analiz”,
  • “Anlaşmanın süresi”,
  • “Anlaşmanın yenilenmesi”,
  • “Mükelleflerden İstenecek Belgeler”,
  • “Cezalar”

başlıklı bölümleri dahilinde birtakım hususlar değiştirildi.

BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU VE TEMSİLCİLERİ İLE İHRAÇÇININ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN İHLALİ VE BORÇLANMA ARAÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (II-31/A.1) 11 Eylül 2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; borçlanma aracı sahipleri kurulu ve temsilcileri ile ihraççının ödeme yükümlülüklerinin ihlali ve borçlanma araçlarının yapılandırılmasına ilişkin hususları düzenlemektedir. Toplamda 11 maddeden oluşan tebliğde, “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu”, “Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesi”, “Toplantıya ilişkin esaslar”, “Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin hükümler”, “Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları” ve “İhraççının ödeme yükümlülüğü, bu yükümlülüğün ihlali ve borçlanma aracının yapılandırılması” hususlarında düzenlemeler yer almaktadır.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@