Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2020

#9
Haziran 2020

SERBEST (DÖVİZ) FONLARININ PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ KAZANÇLARI ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT ORANI %15 OLARAK YENİDEN BELİRLENDİ

Okunma Süresi: < 1 dakika

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604) 03 Haziran 2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile;

 

  • Serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak yeniden belirlendi.

 

  • Diğer taraftan, fon katılma belgelerinin alım-satımı ile fona iadesinden elde edilen gelirler de stopaja tabi bulunmaktadır. Hisse senedi yoğun fonlar dışındaki fonlarda stopaj oranı gerçek kişiler ile vakıf ve dernek gibi tüzel kişiler tarafından elde edilen gelirlerde %10 olarak uygulanmaktadır. Bu uygulama aynen devam ettiği için, yatırımcılar tarafından döviz fonlarından gelir elde edildiğinde, ilgili aracı kurum/banka/saklamacı kuruluş tarafından stopaj yapılması gerekecektir. Bu da gerçek kişiler ile vakıf ve dernek gibi tüzel kişiler tarafından yapılan döviz fonu yatırımlarında, hem fon bünyesindeki portföy kazançları üzerinden %15, hem de yatırımcının gelirinin realize olduğu (katılma payının fona iade edildiği veya satıldığı) dönemde %10 stopaj yapılacağı anlamına gelmektedir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@