Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2021

#17
Şubat 2021

SAĞLIK VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: < 1 dakika

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3558) 19 Şubat 2021 tarihli 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile yapılan değişikliğe göre;

  • Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2021 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir) Avro değerinin %20 (yüzdeyirmi) fazlasını geçemeyecektir.
  • 19 Şubat 2021 tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanacak ve Avro değerini ilân edecektir. İlân edilen Avro değeri, Komisyon kararının ilânından sonraki ilk gün geçerli olacaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24 Şubat 2021 tarihli 31405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “45.20.08” satırı aşağıdaki şekilde değiştirildi; aynı listede yer alan “20.20.12”, “56.10.06” ve “56.10.07” satırları yürürlükten kaldırıldı; “20.20.14” satırından sonra gelmek üzere “20.20.15” ve “20.20.16” satırları, “56.10.21” satırından sonra gelmek üzere “56.10.22” ve “56.10.23” satırları eklendi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@