Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mart 2022

#30
Mart 2022

REKABET HUKUKU MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNDE İLİŞKİN CİRO EŞİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2022/2) 4 Mart 2022 tarihli 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 4 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre; 

 • Tanımlar maddesine aşağıdaki tanım eklendi:
 • Teknoloji teşebbüsleri: Dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıkları, ifade eder. 
 • 5. maddede belirtilen bir birleşme veya devralma işleminde;
 • İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL’yi veya
 • Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 3 milyar TL’yi

aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması zorunludur.

 • Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde; yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan iki yüz elli milyon TL eşikleri aranmaz.
 • Mali kurumlarda ciro olarak;
  1.  Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri için; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği veya Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teyit edilmek üzere birleşme veya devralmaya konu şirketler tarafından kamuya açıklanmış en son finansal tablo ya da verilere göre;
   1. Sigorta şirketlerinde yurt içi direkt prim üretimi (brüt),
   2. Reasürans şirketlerinde yurt içi direkt prim üretimi (brüt),
   3. Emeklilik şirketlerinde toplam katkı payı tutarı, toplam fon tutarı ile hayat dalında da faaliyet gösteren emeklilik şirketleri için ayrıca yurt içi direkt prim üretimi (brüt),
  1. Diğer mali kurumlar için;
   1. 1) Faiz ve benzeri gelirler,
   2. 2) Menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,
   3. 3) Komisyonlar,
   4. 4) Finansal faaliyetlerden elde edilen net kar,
   5. 5) Diğer faaliyet gelirleri,
   6. toplamı kabul edilir.
 • Başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütününde yahut bir kısmında etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuran birleşme veya devralmalara izin verilmez.

REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASINA YÖNELİK SORUŞTURMALARDA UYGULANABİLECEK UZLAŞMA USULÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Mart 2022 tarihli 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik’in gerekçeli uzlaşma nihai kararının uzlaşma tarafına tebliğine ilişkin 9. maddesinin 3. fıkrası yürürlükten kaldırıldı.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@