Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2020

#10
Temmuz 2020

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

 

 

Tebliğ’e göre;

  • Ürün temini başvurularında uygunluk yazısı verilecek ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonu, başvuru sahibinin beyanı esas alınarak belirlenecektir.
  • Ürünün kapasite raporundaki ismiyle gümrük tarife cetvelinde o ürüne karşılık gelen ismin farklı olması halinde, izin gümrük tarife cetvelinde belirtilen isme göre verilecektir.
  • Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler, gerekli bilgi ve belgeleri Kurum tarafından belirlenen elektronik alt yapı aracılığıyla sisteme yükleyecek ve elektronik imza ile başvuruyu tamamlayabilecektir.
  • Gerekli belgelerin aslı veya son 6 ay içerisinde noterden onaylı sureti başvuruya eklenecektir.
  • Başvuru kapsamında beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu numaralarının doğruluğundan başvuru sahibi sorumlu olacaktır.

 

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

Yönetmelik ile;

  • Dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi durumunda, her bir bayi için lisans tadil bedeli yatırılmış olması koşuluyla, başka bir belge aranmaksızın bayilerin dağıtıcı tadili yapılabilecektir.
  • Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını korumakla yükümlü olacaktır.
  • Bayilik teşkilatının oluşturulamaması veya oluşturulduktan sonra korunamaması durumunda, dağıtıcı lisansı sahibinin bildirime gerek olmaksızın otuz gün içinde gerekli bayi sayısına ulaşması zorunlu olacaktır.
  • Bayilik lisansları, akaryakıt veya ihrakiye alt başlıkları altında verilecektir.
  • Atık madeni yağlardan üretilenler hariç olmak üzere, baz yağ üretilmesi sadece rafinerici lisansı kapsamında yapılabilecektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@