Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2021

#17
Şubat 2021

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ (“BOTAŞ”) TARAFINDAN VE TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞININ (“TPAO”) BAĞLI ORTAKLIĞI OLAN TURKİSH PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LİMİTED (“TPOC”) TARAFINDAN 3 YENİ ŞİRKET KURULMASINA KARAR VERİLDİ.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tarafından ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Bağlı Ortaklığı Olan Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC) Tarafından Belirtilen Şirketlerin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3545) 13 Şubat 2021 tarihli 31394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile, BOTAŞ tarafından ve TPAO’nun bağlı ortaklığı olan TPOC tarafından aşağıdaki listede belirtilen üç şirketin kurulmasına karar verildi.


 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN DEPOLAMA VE İLETİM TARİFELERİNE YÖNELİK BİRTAKIM KARARLAR ALINDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10035/2, 10036, 10037-1, 10037-2, 10037-3, 10037-4, 10037-5 ve 10037-6 Sayılı Kararları 20 Şubat 2021 tarihli 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

  • 10035/2 Sayılı Karar uyarınca; Petrol Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunan İşleme Lisansı (Petrokimya) sahiplerinin, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında piyasa faaliyetine konu etmemek kaydıyla, petrokimya endüstrisinde hammadde olarak kullanmak amacıyla ihtiyaç duydukları LPG’yi, yurt içinde LPG üretimi yapan rafinerilerden doğrudan temin edebilmelerine karar verildi.
  • 10036 Sayılı Karar uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09.04.2020 Tarihli ve 9295 Sayılı Kararı’nda yapılan değişiklik ile; 2020 yılı iletim şebekesi yatırımlarının tavanı tutarı 866.150.500 TL olarak değiştirilerek, onaylandı.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@