Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2020

#12
Eylül 2020

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

PETROL HAKKI SAHİBİ ŞİRKETLERİN 6491 SAYILI TÜRK PETROL KANUNU KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Buna göre;

  • Milli güvenlik ve milli menfaatlerle ilgili olan kararlar hak sahibi şirkete memur vasıtası ile tebliğ edilip bu şekilde tebliğ edilen kararların yürürlük tarihi, kararda aksine bir hüküm bulunmadıkça tebligat tarihi olacaktır.
  • Petrol hakkı sahibi şirketlerin müştereken sahip olduğu ruhsatlarda, hak sahiplerinin aralarında yaptıkları anlaşmaya bağlı olarak devlet hissesi, ortaklardan biri tarafından beyan edilebileceği düzenlendi.
  • İşbu Yönetmelik ile yapılan değişiklik ile daha önce veriliş tarihinden itibaren altmış gün geçerli olan Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (“MAPEG”) tarafından verilen ithal, ihraç ve devir izinleri, yıl sonuna kadar geçerli olacağı düzenlendi.
  • Petrol hakkı sahibinin, özellikle sondaj kulesi ve sismik ekip ve malzemelerini, nerede ve ne amaçla kullanıldığını düzenli olarak, her ayın on beşine kadar MAPEG’e bildirme zorunluluğu kaldırılmakla birlikte yapılan değişiklikle, petrol hakkı sahibi, söz konusu malzemelerini, nerede ve ne amaçla kullanıldıklarını MAPEG’in talebi halinde on beş gün içinde bildirme yükümlülüğü getirildi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@