Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2021

#24
Eylül 2021

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

BİODİZEL HARMANLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25 Eylül 2021 tarihli 31609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğin;

 • “Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ”in 5. maddesindeki değişiklikleri düzenleyen ve rafinerici lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, lisanslı depolarda teslim edilenler de dâhil olmak üzere kara tankeri dolum üniteleri ile ikmal edilen motorinin toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunluluğunu getiren 1. maddesi 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • Diğer maddeleri 25 Eylül 2021 yürürlüğe girdi.

Buna göre;

 • Harmanlama hükümlüğü başlığında yer alan “dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından bir takvim yılında ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına en az yüzde 0,5 oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunludur” ifadesinde yer alan “dağıtıcı” ibaresi “rafinerici” olarak değiştirildi.
 • Tebliğde yer alan “biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilir” ifadesindeki “dağıtıcı lisansı” ibaresi “lisans” olarak güncellendi.
 • Ayrıca, devre ilişkin bildirim kapsamında Harmanlama Devri Formu’nun Kuruma sunulması gereken ay, Ocak ayı yerine Mayıs ayı olarak belirlendi.
 • Rafinerici lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, lisanslı depolarda teslim edilenler de dahil olmak üzere kara tankeri dolum üniteleri ile ikmal edilen motorinin toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunludur.
 • Biodizel harmanlama yükümlülüğünü devralacak lisans sahibinin Tebliğ kapsamında ilgili yükümlülük döneminde;
  1. Biodizel harmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması,
  2. Asgari 500 m3 biodizeli harmanlamış olması,

zorunludur.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@