Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mayıs 2021

#20
Mayıs 2021

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

PETROL PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSU AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN KURUL KARARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/04/2021 Tarihli ve 10183 Sayılı Kararı 5 Mayıs 2021 tarihli 31475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nda birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

Karar’ın “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde yer alan;

  • “Marka Tescil Belgesi” tanımı “İlgili mevzuata göre Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen marka tescil belgesi” olarak değiştirildi.
  • “Yakıt Kullanımı Dosyası” tanımı “Serbest kullanıma konu akaryakıtın türü ve kullanım amacının, başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süre içerisinde gerçekleşen ve lisans dönemi için planlanan yıllık tüketim miktarı bilgilerinin yer aldığı dosya” olarak değiştirildi.
  • “ÖTV’siz satışlardan dolayı, Kanunun 20. maddesi Kapsamında Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair Beyan” belgesinin adı “Lisans Almaya Engel Durum Bulunmadığına Dair Beyan” olarak değiştirilmiş olup tanımı; “ÖTV’siz satışlardan veya kanuna karşı hile ya da yalan beyanda bulunulmasından dolayı, Kanunun 20 net maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişi, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkanı, üyesi veya temsil ve ilzama yetkili kişi olunmadığına veya bu kişilerin tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkanı, üyesi ya da temsil ve ilzama yetkili olmadığına dair yazılı beyan” şeklinde değiştirildi.

FARKLILAŞTIRILMIŞ AKARYAKIT ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK TALEPLERİNİN PETROL PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SONUÇLANDIRILACAĞI KARARLAŞTIRILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/05/2021 Tarihli ve 10228 Sayılı Kararı 29 Mayıs 2021 tarihli 31495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca onaylanmış farklılaştırılmış akaryakıt özelliklerine ilişkin, katkı maddesi ve katkılama oranı haricindeki, değişiklik talepleri Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır. Farklılaştırılmış akaryakıta ilişkin iddia ve faydalardaki değişiklikler, bu kapsamdaki talebin onaylanması sonrasında kullanılabilir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@