Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2021

#24
Eylül 2021

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI

Okunma Süresi: < 1 dakika

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE PROGRAMINDAKİ BAZI TAŞINMAZLARIN SATIŞLARINI ONAYLADI.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490) 9 Eylül 2021 tarihli 31593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kararlar ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme kapsam ve programındaki bazı taşınmazların satışlarını onayladı. Buna göre;

  • 4487 sayılı Karar uyarınca; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesi, 7577 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve 3598 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan “Ticaret- Konut Alanı Park, Genel Otopark Alanı ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda “itirazların reddedilmesine” karar verildi.
  • 4489 sayılı Karar uyarınca; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi, 1370 parsel numaralı 6.447 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihale sonucunda, Büyükusta Cam Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne satılmasına ve Büyükusta Cam Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının “İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin karar onaylandı.
  • 4490 sayılı Karar uyarınca; Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 63274 ada, 2 parsel numaralı 8.108,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Nesce İnşaat Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nesce İnşaat Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının “İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin karar onaylandı.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@