Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2022

#28
Ocak 2022

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Okunma Süresi: 3 dakika

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA ÜÇLÜ KOMİTE TESİS EDİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASINA KARAR VERİLDİ.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite Tesis Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5083) 7 Ocak 2022 tarihli 31712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak depozitör ülkenin Taraflar’ın Protokol’ün yürürlüğe girişi için gerekli olan iç prosedürlerin tamamlandığını diğer Taraflar’a bildirdiği tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girecektir. Buna göre; 

 • İzmir’de 08 Ekim 2021’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite Tesis Edilmesine İlişkin Protokol”ün onaylanmasına karar verildi.
 • Tarafların ilgili tüm alanlarda iş birliği, kurulan “Gümrük Konularında Üçlü Komite” ve çalışma grupları bünyesinde yürütülecektir. 
 • Komite ile, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasında gümrük konularındaki iş birliği koordine ve teşvik edilirken, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ana alanlar, yöntem ve imkanların da araştırılmasına karar verildi. Bu kapsamda tarafların, sınır geçişlerini kolaylaştırmak, basitleştirmek, güvenli hale getirmek ve gümrük işlemlerinin etkin olmasını sağlamak amacıyla ortak çaba göstermesi hususunda mutabık kalındı.
 • Komitenin 
 • Gümrük politika ve usulleri, 
 • Kolluk görevleri, 
 • Modernizasyon programları ve tedarik zincirinin güvenliğine ilişkin mevcut bilgi ve en iyi uygulamalara dair deneyimlerin paylaşılması, 
 • Dolaşımdaki eşyaya ilişkin verilerin doğru olmasını sağlamak amacıyla gümrük işlemlerinde ve gümrük muayenesinde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi, 
 • Fikri mülkiyet haklarının korunması 

gibi birçok alanda çalışmasına karar verildi.

 • Ayrıca, komitede, 
 • Gümrük konularında iyileştirme, 
 • Uluslararası iş birliği ve eğitim, 
 • Veri değişimi, 
 • Gümrük muhafaza konularında iş birliği,
 • Risk yönetimi ve istatistik konularında 

çalışma grupları kurulacaktır.

 • Komite toplantıları, yılda bir defa olmak üzere dönüşümlü olarak gerçekleştirilecektir. 
 • İşbu Protokol süresiz olarak akdedildi. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ENERJİ BAKANLIĞI ARASINDA DOĞAL GAZ TESLİMATINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASINA KARAR VERİLDİ.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Arasında Doğal Gaz Teslimatına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5088) 11 Ocak 2022 tarihli 31716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak tarafların yürürlüğe giriş için gerekli iç yasal usullerin tamamlandığını diplomatik yollarla birbirlerine bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek olup 31 Aralık 2024 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Buna göre;

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti arasında, 25 Ekim 2011 tarihinde, işbu Zapt için bir çerçeve teşkil eden “Türkiye Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Satışına ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Topraklarından Transit Geçişine ve Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattının Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma”nın (“HAA”) imzalanmış olmasına, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (“BOTAŞ”) ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi’nin HAA’ya istinaden 25 Ekim 2011 tarihinde “Doğal Gaz Alım Satın Anlaşması (“GSA”) imzalamış olmasına; Azerbaycan Cumhuriyeti’nin, BOTAŞ ve STPAŞ arasında imzalanacak bir anlaşmaya istinaden SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.’ye (“STPAŞ”) yıllık 1,7 milyar metreküpe (“bcma”) kadar olan doğal gaz tedarikine yönelik niyetini bildirmesine binaen taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmaya vardılar:
 1. BOTAŞ, GSA’nın yıllık miktarından 1.7 bcma’ya kadar olan doğal gazı 31 Aralık 2024 tarihine kadar STPAŞ’a tedarik edecektir. STPAŞ, bu yıllık miktarı SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’nin grup şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacaktır.
 2. Yukarıdaki paragraf 1 kapsamındaki doğal gaz hacimlerinin fiyatı; GSA’nın ithalat fiyatı artı Türkiye Cumhuriyeti toprakları içindeki taşıma tarifesi ve varsa BOTAŞ’ın yaptığı diğer taşıma masrafları artı Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli tüm vergiler olacaktır.
 3. Paragraf 1 ve 2’nin uygulanması için ticari koşullar ve teslimat için hazır edilecek miktarlar, BOTAŞ’ın ilgili gaz satış anlaşmalarındaki al veya öde yükümlülükleri dikkate alınacak BOTAŞ ve STPAŞ arasında yapılacak ayrı bir kontrat altında her yıl kararlaştırılacaktır.
 4. Taraflar, Azerbaycan’daki üretim projelerinden üretilecek veya Azerbaycan üzerinden taşınacak ilave doğal gaz hacimlerini iletmek suretiyle, “Bakü-Tiflis-Erzurum” ve “Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı” dahil olmak üzere mevcut boru hatlarının maksimum teknik kullanılabilir kapasitelerinden faydalanmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerdir. Bu bağlamda, Türk Tarafı söz konusu doğal gaz hacimlerinin Türkiye doğal gaz piyasasında ticareti için gereken tüm desteği sağlayacaktır.
 5. Taraflar, iki ülke için kazançlı olacağı değerlendirilen ortak ilgi alanlarındaki iş birliklerini daha da artırmaya karar verdiler.
 6. Yukarıdaki paragraf 5’in amaçları açısından, BOTAŞ ve SOCAR gerekli tüm faaliyetleri gerçekleştirecek ve ihtiyaç halinde doğrudan kendileri tarafından veya iştirakleri yoluyla ortak teşebbüs(ler) kuracaklardır.
 7. Tarafların ortak mutabakatı üzerine Zapt’a ekleme yapılabilecek ya da değiştirilebilecektir.
 8. Taraflar arasında, işbu Zapt hakkında ya da bundan doğan bir anlaşmazlık ya da iddia çıkarsa, Taraflar bu anlaşmazlıkları doğrudan müzakerelerle dostane bir şekilde çözeceklerdir.
 9. Zapt, 22 Aralık 2021 tarihinde Bakü’de iki asıl nüsha halinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olacak şekilde her biri Türkçe, Azerice ve İngilizce dillerinde imzalandı. Türkçe, Azerice ve İngilizce metinlerin farklı yorumlanması durumunda İngilizce metin esas alınacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@