Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mayıs 2022

#32
Mayıs 2022

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Okunma Süresi: < 1 dakika

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA BALIKÇILIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ONAYLANDI. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5605) 26 Mayıs 2022 tarihli 31847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Taraflar, aşağıdaki alanlarda işbirliği yapma niyetlerini ifade ederler: 
  1. Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanındaki politikaları ve pratik uygulamaları koordine etmek,
  2. Sucul canlı kaynaklarının ve doğal yaşam koşullarının değerlendirilmesi hususunda ortak çalışmalar yürütmek,
  3. Tarafların ilgili bilim ve devlet kurumları arasında, sucul canlı kaynaklarının kullanımına, geliştirilmesine yönelik bilimsel ve endüstriyel istatistikler de dahil olmak üzere teknik ve bilimsel verilerin değişimi,
  4. Tarafların balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğiyle ilgili kurum ve kuruluşlarında faaliyet gösteren balıkçılık uzmanlarına yönelik eğitimler düzenlemek ve uzman değişimi yoluyla tecrübe paylaşımında bulunmak.
 • Taraflar, bu Anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek amacıyla bir Balıkçılık Ortak Komitesi kurulması konusunda mutabık kalmışlardır.
 • Anlaşma, tarafların anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerin tamamlandığına dair son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girer ve yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıllık bir dönem için yürürlükte kalır. Taraflardan biri, diğer Tarafa, anlaşmanın bitim tarihinden 6 ay önce diplomatik kanallar aracılığı ile yazılı olarak anlaşmayı sona erdirme niyetini bildirmediği takdirde, yürürlük süresi kendiliğinden 4’er yıllık süreler halinde otomatik olarak yenilenir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@