Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2022

#31
Nisan 2022

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Okunma Süresi: < 1 dakika

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR PROTOKOL ONAYLANDI. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitim Alanında İş Birliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 01 Nisan 2022 tarihli 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • 19 Şubat 2021 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitim Alanında İş Birliğine Dair Protokol”ün onaylanması uygun bulundu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA ÜÇLÜ KOMİTE TESİS EDİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN YÜRÜRLÜK TARİHİ BELİRLENDİ.

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5422) 19 Nisan 2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • 8 Ekim 2021 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite Tesis Edilmesine İlişkin Protokol”ün yürürlük tarihi 19 Mart 2022 olarak tespit edildi. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitim Alanında İş Birliğine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5524) 24 Nisan 2022 tarihli 31819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre

  • Bu anlaşma ile; mesleki eğitim alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasının her iki tarafa sağlayacağı faydayı göz önünde bulundurarak, eğitimden sorumlu kurumları arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme arzusuyla, 31 Ekim 2017’de Bakü’de imzalanan Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim iş birliği antlaşmasının beşinci maddesine atıfta bulunarak, ulusal mevzuatlara uygun olarak her iki tarafın ilgili kurumları arasında eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde anlaşma sağladığı ifade edildi.
  • Protokol’ün amacı, mesleki eğitim alanında iki ülke arasında mutabık kalınan iş birliğini geliştirmektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@