Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mart 2020

#6
Mart 2020

LPG PİYASASINDA ZORUNLU PETROL STOĞU VE ZORUNLU PETROL STOĞUNUN KUPON SİSTEMİ KAPSAMINDA DÜZENLEME YAPILDI

Okunma Süresi: < 1 dakika

Karar ile, ile Enerji Piyasası Düzenleme Kuıulunun 26/03/2020 tarihli toplantısında; 07/12/2017 tarih 7494 sayılı LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar’in 5 inci madde 2 nci bendinde yer alan Kupon izni başvuru süresine ilişkin hükmün 2020 yılı için uygulanmamasına ve Kupon hizmeti izni alan rafinerici lisansı sahibi şirketlerin LPG Kupon hizmeti kapsamında tuttukları stok miktarının 27.07.2017 tarihli ve 7204-9 sayılı Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Karar kapsamında izlenmesine karar verildi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@