Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2021

#19
Nisan 2021

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 3 dakika

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU TARAFINDAN KİRACILARA TANINAN İMTİYAZLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı 7 Nisan 2021 tarihli 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Covid-19-Related Rent Concessions Beyond 30 June 2021- Amendment to IFRS 16” başlığıyla yayımlanan “COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar – TFRS 16’ya ilişkin Değişiklikler”in yayımlanmasına karar verildi. Bu kapsamda; kiralamada yapılan değişiklikler, yürürlük tarihi ve COVID-19’la ilgili olarak kiracılara tanınan kira imtiyazlarına ilişkin değişiklikler yapıldı. Buna göre;

 • Öngörülen kolaylaştırıcı uygulama, sadece kira ödemelerinde COVID-19 salgını sebebiyle tanınan imtiyazlar için ve yalnızca aşağıdaki koşulların tamamı karşılandığında uygulanır:
  • Kira ödemelerinde meydana gelen değişikliğin kiralama bedelinin revize edilmesine neden olması ve revize edilen bedelin, değişiklikten hemen önceki kiralama bedeliyle önemli ölçüde aynı olması veya bu bedelden daha düşük olması,
  • Kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir azalışın, sadece normalde vadesi 30 Haziran 2022 veya öncesinde dolan ödemeleri etkilemesi (örneğin, kira imtiyazının, 30 Haziran 2022 veya öncesine ait kira ödemelerinde bir azalışa ve 30 Haziran 2022’den sonraki dönemlerde kira ödemelerinde bir artışa sebep olması durumunda bu koşul karşılanmış olacaktır) ve
  • Kiralamanın diğer hüküm ve koşullarında önemli ölçüde bir değişikliğin olmaması.
 • Kiracı bu değişiklikleri, 1 Nisan 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygular. Bu değişikliğin yayımlandığı tarihte finansal tablolar yayımlanmak için onaylanmamış olsa dahi erken uygulamaya izin verilir.
 • Kiracı, COVID-19’la ilgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazları geriye dönük uygular ve söz konusu değişikliği ilk kez uygulaması sonucunda oluşan birikimli etkiyi, değişikliğin ilk kez uygulandığı yıllık hesap döneminin başındaki dağıtılmamış kârların açılış bakiyesinde (veya uygun görülecek diğer bir özkaynak bileşeninde) bir düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtır.
 • Kiracının COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazları ilk kez uyguladığı hesap döneminde TMS 8’in 28(f) paragrafında öngörülen bilgileri açıklaması zorunlu değildir.
 • Bir sözleşmenin kolaylaştırıcı uygulama için aranan koşulları COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar uyarınca mı yoksa COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar uyarınca mı sağladığına bakılmaksızın, ilgili koşulları sağlayan benzer özellikteki ve şartlardaki sözleşmelere 46A paragrafındaki kolaylaştırıcı uygulama tutarlı bir şekilde uygulanır.

COVID-19 KAPSAMINDA KAMU ÇALIŞANLARA YÖNELİK TEDBİRLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 14 Nisan 2021 tarihli 31454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Genelge ile COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla birtakım düzenlemeler yapıldı. Buna göre;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar ile Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarındakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanların idari izinli sayılmasına,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri; merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenmesine,
 • Ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli- görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilmesine

karar verildi.

COVID-19 NEDENİYLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASINA KARAR VERİLDİ.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3910) 23 Nisan 2021 tarihli 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Karar ile yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31.01.2021 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldı.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@