Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2021

#22
Temmuz 2021

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA REHBERİ VE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABI ADRESLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 3 Temmuz 2021 tarihli 31530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından tüm kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcılar tarafından verilen KEP hesabı bilgilerinin güncelliğinin sağlanarak tek merkez üzerinden doğrulanması ve sorgulanabilmesi amacıyla merkezi KEP rehberinin kurulmasına ve işletilmesine karar verildi.
  • Merkezi KEP rehberinin kurulumuna, yönetimine, işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıların bu kapsamdaki yükümlülükleri Kurum tarafından belirlenecektir.
  • Merkezi KEP rehberi, Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıların sistemleri ile ilişkili olarak rehber kaydının oluşturulması, güncellenmesi, sorgulanması, doğrulanması ve benzeri işlemler için kullanılacaktır.
  • Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarılar gerçek zamanlı olarak KEP rehberini güncel tutmak, merkezi KEP rehberine entegre olmak ve bu rehberle uyumlu çalışabilmek için gerekli tedbirleri almak, altyapıyı kurmak ve işletmekle yükümlü olacaktır.
  • Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları, kendi KEP rehberi kayıtlarında meydana gelen tüm değişiklikleri doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bir şekilde merkezi KEP rehberine işleyecektir.
  • Kayıtlı elektronik posta hesabı sorgulama ve doğrulama işlemleri, gönderici tarafından hizmet aldığı kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla merkezi KEP rehberinden gerçekleştirilecektir.
  • Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları, merkezi KEP rehberinden yapmış olduğu tüm işlemlere ilişkin işlem kayıtlarını (log) ilgili mevzuat ile belirlenen süre boyunca saklamakla yükümlüdür.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@