Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2021

#27
Aralık 2021

KARAYOLU TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: < 1 dakika

KARAYOLU TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete 6. Mükerrer’de yayımlanarak EK-1’inde yer alan ücret tablosu 01.01.2022 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Yönetmelik tahtında Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartlarına ilişkin 13. maddeye iptal edilen veya yenileme süresi sona eren yetki belgelerine ilişkin verilmiş ve kaldırılmamış uyarmaların bulunması halinde; verilmiş olan uyarmalar kaldırılmadan veya yetki belgesinin iptal edildiği ya da yenileme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl geçmeden, aynı gerçek veya tüzel kişiye aynı yetki belgesinden düzenlenmeyeceği hükmü eklendi. 
  • Yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, yetki belgesi talebi karşılanan gerçek veya tüzel kişilerin, talep ettikleri yetki belgesiyle ilgili bu Yönetmelikle belirlenmiş şartları sağladıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının tespiti halinde, düzenlenmiş olan yetki belgesi iptal edileceği düzenlemesi değiştirilerek düzenlenmiş olan yetki belgesine ilişkin faaliyetleri geçici olarak durdurulması düzenlendi. Yetki belgesi sahiplerinin, adlarına düzenlenen yetki belgelerine ilişkin gerekli şartları sağladıklarının tespitine müteakip, faaliyetlerine yeniden izin verilir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@