Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2020

#9
Haziran 2020

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Okunma Süresi: 2 dakika

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Haziran 2020 tarihli ve 31164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile;

 

  • Yetki belgesi sahipleri, merkezi adresleri ve şubelerinden; terminallerde bulunanlar için, aynı taşınmazla adlarına düzenlenmiş/düzenlenecek diğer yetki belgeleri kapsamında da faaliyette bulunmaları ve bu maddeyle istenilen alan şartları toplamının yine aynı taşınmazla sağlanıyor olması halinde, bu taşınmazlar için müstakil/bağımsız olma şartı aranmayacaktır.
  • B türü yetki belgesi ile ilgili olarak, yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince aranan üst yaş şartı 10’dan 12’ye çıkarıldı. Buna göre, firmalar 10-12 yaş arasındaki otobüsleriyle de asgari kapasiteyi sağlayabilecekler.
  • Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülüklerini belirleyen 40’ncı maddesine yapılan eklemeyle taşınan malın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de taşımasını üstlendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS) işlemek/iletmek zorunda olacaklardır.
  • Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanların yükümlülüklerini belirleyen 41. maddeye yolcu taşımacıları tarafından, taşıma sırasında yolcuya ikram edilen yiyecek ve içecek maddelerinin; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olması, ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması zorunlu olacaktır.
  • Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yöne taşıma yapacak B1 ve D1 yetki belgesi sahibi olan ve havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olanlar için, yapılacak taşımanın gerçekleşeceği taşıma hattındaki kalkış yeri/noktası, ara durak, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktaları, faaliyet yapılacak il/illerin mülki idare amirlerinin izni ile belirlenecektir. Bu nokta/yerler için, bu maddenin taşıtlarında belli miktarda boyun korsesi bulundurma ve taşıma hattı ve hattaki güzergah zorunluluğu ile ayakta yolcu taşınmaması şartıyla yolcu bileti hariç diğer fıkralarında belirlenmiş yükümlülükler aranmayacaktır.
  • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre “Gönderen” statüsünde bulunanların faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilecektir.
  • Halen geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenmesi sırasında, yetki belgesi geçerlilik süresine 6 ay ilave edilecektir.
  • A2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlar ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı 8 olarak uygulanacaktır ve bu fıkra kapsamında bulunan 6 yaşından büyük taşıtlar için taşıt kartı süresi 31 Aralık 2021 olarak düzenlenecektir.
  • Mevcut R1 ve R2 yetki belgeleri herhangi bir işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesiyle değiştirilecektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@