Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2020

#15
Aralık 2020

KAMU İHALE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: < 1 dakika

KAMU İHALE KANUNU’NUN DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK BAŞVURULARI KAPSAMINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Tebliğe göre; Kamu İhale Kanunu’nun doğrudan temin usulü ile yapılacak başvuruları kapsamında düzenlemeler yapıldı. Kanuna göre idarelerin mal veya hizmet alımı ile yapım işlerinin temel ihale usulü olan açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılması esas iken; temel ihale usullerinden biri ile alım yapılamadığı hallerde diğer usul ve yöntemlerle alım yapılabileceği ve bu kapsamda başvuru usul ve esasları ile inceleme ve değerlendirme kapsamı düzenlendi.

  • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun (“Kanun”) 62. maddesinin (ı) bendi ile ilgili olarak, yukarıda belirtilen 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ’in açıklamalarının dikkate alınacağı düzenlendi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@